Recent Posts

Tuesday, January 8, 2013

یک روز در مرکز پمپیدو


دو هفته پیش، با یکی از دوستان، یک روز را در مرکز فرهنگی هنری پمپیدو گذراندیم. دو اثر عبدالصمد (هنرمند الجزایری) را دیدیم و از آتلیه برانکوزی مجسمه ساز نیز بازدید کردیم. 
همزمان صف طولانی برای نمایشگاه سالوادور دالی، ما را از بازدید این نمایشگاه منصرف کرد و آنرا به زمانی دیگر موکول کردیم.
کارهای عبدالصمد : زیدان و ماتراتزی در بیرون از ساختمان ، و دو هواپیمای در هم تنیده، در هال ورودی ساختمان پمپیدو نمایش داده شده است.

0 نظرات:

Post a Comment