Recent Posts

Friday, November 6, 2009

فروشگاه اپل در لوور بازگشايي شد


امروز پس از مدتها ، سري به موزه لوور زدم . در فضاي گالري كاروسل ( گالري اضافه شده در زيرزمين ، در سال ١٩٩٠ به عنوان فضاي تجاري ) ، ديدم كه فروشگاه اپل لوور گشايش يافته ، اما درهاي ان به روي مردم بسته بود . خود كارمندان اپل درون بوتيك ، مراسم داشتند و سروصدا مي كردند. مردم هم از پشت شيشه ها درون بوتيك را نگاه مي كردند و گاه عكس مي گرفتند. من نيز هم
گمانم از هفته اينده بوتيك اپل لوور رسما بازگشايي شوداين پست بلاگ را همينك در سالن پراديه - مجسمه هاي فرانسوي قرن ١٨ و ١٩ ، مي نويسم ، و جلو من مجسمه اي سياه و برهنه در حال پرواز است


اين هم همان مجسمه

- Posted to iBlog from my iPhone

2 نظرات:

Post a Comment