Recent Posts

Sunday, January 20, 2013

نخستین برف زمستانی پاریس ۲۰۱۳

زمستان ۲۰۱۳ و نخستین برف زمستانی که دو روز بارید و برف خوبی بود.
امروز با دوستان به پارک سرتاپا سپیدپوش شده ی لوکزامبورگ رفتیم و قدم زدیم و عکاسی کردم.
البته امروز با موبایل، چند عکسی گرفتم و در اینستگرام گذاشتم. عکس ها را اینجا هم میگذارم.
امروز ساعت ۷ بامداد از پنجره خانه ام عکسی از میدان پانتئون گرفتم و سپس ساعت ۱۰ بامداد چند عکسی از خیابان و خودروی پوشیده از برف ام انداختم.
عکس در ورودی پارک لوکزامبورگ را دیروز گرفته ام که پارک بسته بود و ماموران شهرداری مشغول پارو کردن پارک بودند.

Tuesday, January 8, 2013

یک روز در مرکز پمپیدو


دو هفته پیش، با یکی از دوستان، یک روز را در مرکز فرهنگی هنری پمپیدو گذراندیم. دو اثر عبدالصمد (هنرمند الجزایری) را دیدیم و از آتلیه برانکوزی مجسمه ساز نیز بازدید کردیم. 
همزمان صف طولانی برای نمایشگاه سالوادور دالی، ما را از بازدید این نمایشگاه منصرف کرد و آنرا به زمانی دیگر موکول کردیم.
کارهای عبدالصمد : زیدان و ماتراتزی در بیرون از ساختمان ، و دو هواپیمای در هم تنیده، در هال ورودی ساختمان پمپیدو نمایش داده شده است.

Sunday, January 6, 2013

پارک لوکزامبورگ در زمستاندر دو روز گذشته، برای رفتن به خانه فرهنگ ایران و جلسه ی ادبی صهبا (که در کافه ای کنار خانه فرهنگ برگزار میشود) از پارک لوکزامبورگ گذشتم. چون خانه ی من و مقصد، در دو سوی پارک واقع است و عبور از پارک نزدیکترین راه است و البته دلپذیرترین.
پارک لوکزامبورگ در زمستان را دیگرگونه یافتم.
این هم عکس ای اینستاگرامی از پارک