Recent Posts

Saturday, December 31, 2011

Last moments of 2011 near Eiffel


به همراه دوستان عزیزی، واپسین لحظه های سال 2011 را در شانزه ﻟﻴﺰﻩ کمی با ماشین چرخیدیم و از کنار ایفل و تروکادرو هم رد شدیم.
پشت چراغ قرمز کنار ایفل که توقف کردیم، فرصتی شد که با موبایل هایمان عکس هایی از ایفل بگیریم.
الان هم با دوستانی دیگر در نزدیکی ایفل، خیابان کومرس، در حال قدم زدن هستیم، در حالی که هوا خوب است و زمین خیس از باران ساعتی پیش، و تنها بیست دقیقه از سال 2011 باقی.

مهدی شادکار
بلاگینگ با گوگل نکسوس ﺍﺱ

Monday, December 26, 2011

قصه ی گیسوی ﺍﻭدیشب شب نوئل، مهمان عزیزی داشتم همنام ﺧﻮﺩﻡ. شام نوئل هم لوبیا پلو داشتیم. کادوی نوئل هم گرفتم. کادوی نوئل هم دادم.
در شب میلاد حضرت عیسی، بسیار سخنها گفتیم از موسی مسیح.
کتابی از گفتارهای اقا موسی کادو گرفتم و قاب عکسی از چهره ی اقا موسی کادو دادم.
خلاصه اینکه مبارک سحری بود و فرخنده شبی.
دوش در حلقه ی ما قصه ی گیسوی تو بود.
م.ش.
بیست و پنج دسامبر دوهزار و ﻳﺎﺯﺩﻩ - پاریس

مرتبط با شب نوئل : از بیت اللحم تا تبنین

شب یلدا در ﭘﺎﺭﻳﺲدر شب یلدای امسال، در خانه فرهنگ ایران در پاریس مراسمی برگزار کردیم. مراسمی دانشجویی به همت انجمن اسلامی دانشجویان در پاریس.
حافظ خوانی با تنبور بود، اش رشته بود، و کلی اشنایی و گپ دوستانه.
محفل خوبی بود. بیش بادا

پینوشت: اونم عکس تنبورم هستش :)

Friday, December 23, 2011

Leaned arm against the lightEcole d'archi Paris Val de Seine

ﭘﻨﺠﺮﻩ


اندرون، پر از نوری رقیق و دود پیپی غلیظ و اوای گیتار؛
بیرون، زمستانی تازه از راه رسیده ...
پنجره ی بخار گرفته، شاهد است.

م.ش.
یکم زمستان 1390
ﭘﺎﺭﻳﺲ

Tuesday, December 13, 2011

I'm REDy. Let's go :)

Mahdi Shadkar
13.12.2011
Salle 205
ENS Architecture Paris Val De Seine