Recent Posts

Saturday, December 26, 2009

اسكيت روى يخ در روز كريسمس

ديروز ٢٥ دسامبر بود و مانند روز نوروز خودمان ، شهر پاريس سوت و كور بود . تمام مغازه ها بسته بودند و در خيابانها پرنده پر نمى زد

در مركز شهر و محله ى لاتين ، رستوران ها تك و توك باز بودند تا توريست ها گشنه نمانند
ديروز اما ، با دوستى در جلوى ساختمان شهردارى پاريس ( هتل دو ويل ) قرار داشتم
انجا به جهت پيست يخى بزرگى كه براى اسكيت روى يخ برپا كرده بودند ، شلوغ بود و توريست هاى عيالوار و پاريسى هايي كه از ديد و بازديد سال نو و كريسمس فارغ شده بودند ، انجا جمعشان جمع بود
دوست ما هم كه تاخير داشت ، لذا چند عكسى با موبايل از جلوى شهردارى پاريس گرفتمعكسها را با اپليكيشن فتوشاپ براى ايفون اديت كردم

- Posted to iBlog from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment