Recent Posts

Tuesday, June 8, 2010

مدرسه معمارى پاريس ول دو سن

مدرسه معماری پاریس ول دو سن در جنوب شرقی پاریس ، در محله ی نوساز "پاریس ریو گُش" در منطقه ۱۳ پاریس، در کنار رودخانه ی سن قرار دارد .  در سال ۲۰۰۷ به ساختمان کنونی منتقل شد . پیش از آن‌ ، محل این مدرسه معماری ، در ساختمان قدیمی هنرهای زیبای پاریس ( بوزار )  ، در خیابان بناپارت بود و دانشجویان معماری این مدرسه ، فضای آموزشی محدودی داشتند و فضاهای  زیادی را با دانشجویان هنر مشترکا استفاده می کردند

ساختمان نوساز این مدرسه ، بزرگترین فضای آموزشی معماری در میان هفت مدرسه ی معماری پاریس و حومه است .

کانسپت ساخت بنا ، حفظ و تغییر کاربری یک سیلوی کارخانه ی قدیمی و دودکش آن ، به همراه ساخت بنایی جدید در کنار آن بود . ساختمان قدیمی ، کتابخانه و مرکز مواد و مصالح ، و نیز سالن های رایانه و کپی و پرینت هستند . طبقه همکف ساختمان قدیمی ، کلا سالن نمایشگاه است

در درون شومینه ( دودکش ) نیز تا ۲ طبقه پلکان ساخته شده ، و ساختمان قدیمی و جدید ، در طبقه ی ۱ و ۲ به هم مرتبط هستند

از پاییز  ۲۰۰۹ ، در این مدرسه درس می خوانم و با توجه به اینکه همه ی مدرسه های معماری پاریس و حرمه را از نزدیک می شناسم ، و یک ترم نیز در مدرسه ی پاریس بلویل درس خواندم ، اما مدرسه ی ول دو سن را دوست دارم . هم از لحاظ محله ، هم فضای آموزشی ، و هم جو دوستانه ی بین استادان و دانشجویان

 ENSA Paris Val De Seine
کتابخانهفضای ورودی 

تراس طبقه دوم
- Posted using BlogPress from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment