Recent Posts

Sunday, October 14, 2012

یک روز بارانی پاییز پاریس

امروز یکشنبه ، روز تعطیل بود.
باران می بارید.
از پنجره دیدم که هوا خاکستری است و باران خیابان ها را شسته.
لباس پوشیدم چتر دستم گرفتم و رفتم تا رودخانه سن قدم بزنم.
مردمان چتر در دست را دیدم.
و توریست هایی که در انتظار ورود به کلیسای نوتردام پاریس، زیر باران با چترهای رنگارنگ ایستاده بودند.
رودخانه هم پر آب تر از همیشه بود.

م.ش.

0 نظرات:

Post a Comment