Recent Posts

Wednesday, May 8, 2013

خرید با دوچرخه

در این دوره ی میانی تاریخ حضورم در پاریس، پس از دوران متقدمی که دوچرخه داشتم و دزد برد و قس علیهذا، دوباره چرخ گردون یاری کرد و دوچرخه دیگری گرفتم و خیلی زود تبدیل به وسیله نقلیه اصلی ام شد.

خریدهای خانه را نیز با دوچرخه انجام میدهم و این هم عکس دو شب پیش که با سبدی پر از توت فرنگی، نان، آب پرتقال و شیر و تخم مرغ، به خانه باز میگردم.


0 نظرات:

Post a Comment