Recent Posts

Wednesday, June 19, 2013

ایران ، امید

این عکس روی جلد روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه است از خوشحالی مردم ایران در پی انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رییس جمهور ایران. با تیتر : ایران امید

در صفحه داخلی هم عکس حسن روحانی رو انداخته با این تیتر : یک رئیس جمهور اصلاح طلب، که خودش را اصلاح طلب نمیداند.


0 نظرات:

Post a Comment