Recent Posts

Thursday, August 29, 2013

Brandenburg Gate Checkpoint Charlie

در ماه آپریل سفری به برلین داشتم. از دروازه براندنبرگ که نقطه ی مرزی برلین غربی و برلین شرقی بود دیدن کردم. یک برادر ترک بساطی پهن کرده بود و لباس ارتش شوروی بر تن داشت با پرچم شوروی و مثلا در نقطه ی کنترل ارتش شوروی در جنگ سرد نشسته بود و ویزای ورود و خروج می زد. تمام مهرهای اجازه تردد ارتش شوروی، ارتش فرانسه، ارتش بریتانیا و نیز اجازه تردد در آلمان شرقی را نیز داشت. برای من کلی اجازه ورود و خروج و ویزای برلین شرقی صادر کرد با انواع و اقسام مهرها و دو سه تا کارت پستال از دروازه براندنبرگ و دیوار برلین ، همه اش برام در اومد 2 یورو.
چند عکس و یک دقیقه فیلم با موبایل ازش گرفتم.
به هر حال کارجالبی بود.


Mahdi SHADKAR
April 2013

0 نظرات:

Post a Comment