Recent Posts

Friday, September 20, 2013

گیسوان و محاسن میرزا


شیخنا میرزا رضی الله عنه را گفتند چرا گیسوان ببریدی و محاسن آنکادره بکردی؟ بگفتا بس که در آثار صنع الهی ، حیرانی بودمی و گیسوان و محاسن همه وقت پریشان بودی، و خلق از من برمیدی! این شد که صفایی به سر و روی دادم تا همرنگ جماعت شوم. یاران و رفیقان نعره ها زدندی و جمله سر بتراشیدندی و محاسن سه تیغه بکردندی.

عکس :  میرزا (کوهزاد) ، زمستان ۲۰۱۱ محله ماره پاریس
عکاس : مهدی شادکار

0 نظرات:

Post a Comment