Recent Posts

Tuesday, March 16, 2010

هزارمين سال پايان سرايش شاهنامه

امروز سه شنبه ٢٥ اسفند ١٣٨٨ ، برابر است با هزارمين سالگرد پايان سرايش شاهنامه.
اين تاريخ ، از تبديل دقيق تاريخ سال قمرى به سال خورشيدى حاصل شده است.

در دانشنامه ویکی پدیا به زبان انگلیسی ، درباب شاهنامه آمده است : " برخی کارشناسان بر این باورند که یکی از دلیل هایی که زبان ایران امروز کم و بیش همان زبان ۱۰۰۰ سال پیش ایران است ، کوشش های فردوسی و مانند اوست" . همچنین ، شاهنامه را به عنوان میراث مکتوب ۲۰۰ هزار زرتشتی باقیمانده معرفی می کند.

شاهنامه فردوسی در یونسکو با عنوان میراث مکتوب تمدن جهان ثبت است
همچنین در سال ۲۰۱۰ در روزشمار فرهنگی یونسکو ، رویداد هزارمین سال پایان سرایش شاهنامه ثبت شده است .

شخصا بر این باورم که در این زمینه به عنوان یک جوان ایرانی که در بیرون از ایران زندگی می کند ، باید در گسترش و شناساندن شاهنامه به دیگر مردمان بکوشم و نیز دیگر اینکه با خواندن شاهنامه در سالی که می آید ،‌ با تاریخ باستان ، و نیز زبان شیوای فردوسی بیشتر آشنا شوم . دوستان خودم را نیز به توجه به این دو نکته فرا می خوانم

لینک نوشته نويسنده و پژوهشگر و باستان شناس ، رضا مرادى غياث آبادى را در پایان مى افزايم
آغاز كتاب


پايان كتاب


از آن پس نميرم كه من زنده ام
كه تخم سخن من پراگنده ام
هر آنكس كه دارد هش و راى و دين
پس از مرگ بر من كند آفرين

عكس هاى كتاب ، از اپليكيشن شاهنامه فردوسى براى آيفون است.نوشته رضا مرادی غیاث آبادی را از لینک زیر بخوانید

- Posted to iBlog from my iPhone

1 نظرات:

Post a Comment