Recent Posts

Saturday, March 6, 2010

Androuet Du Cerceau

آندروئه دو سرسو نام خانواده اى فرانسوى است كه از سال ١٥١٥ تا ١٦٥٠ در پاريس ، جزو معماران و مجسمه سازان مطرح ديار خود بودند.

ژاک آندروئه دو سرسو ، ژان باپتیست ، ژاک دوم و ژان ، چهار معمار و مجسمه ساز معروف این خانواده هستند . ژاک آندروئه دو سرسو ، معماری رنسانس ایتالیا را به پاریس آورد . او و فرزندانش ، معمار بسیاری از شاتوهای فرانسوی ( قصرهای باشکوه ) هستند .

همچنین آندروئه دو سرسوها در زمینه طراحی پرسپکتیو نیز سرآمد بودند و جزو پیشتازان هندسه پرسپکتیو در فرانسه هستند . اتودهای بسیاری هم در زمینه ی مطالعه هندسه پرسپکتیوی دارند .

این روزها نمایشگاهی از آثار خانواده آندروئه دو سرسو در سیته معماری و میراث فرهنگی فرانسه ،‌ در پاریس ، و در کاخ شایو در تروکادرو برقرار است . این نمایشگاه شامل اتودهای هندسی و پرسپکتیوی ، مقادیر زیادی نما و پلان شاتوهای فرانسوی ، ماکت های بازسازی شده از شاتو ها و بناها می باشد .

هفته گذشته از این نمایشگاه دیدن کردم و با موبایل عکس هایی از آن گرفتم .پوستر نمایشگاهکاخ تویلری که در محل امروزی باغ تویلری ساخته شده و سپس تخریب شده است- Posted to iBlog from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment