Recent Posts

Sunday, January 6, 2013

پارک لوکزامبورگ در زمستاندر دو روز گذشته، برای رفتن به خانه فرهنگ ایران و جلسه ی ادبی صهبا (که در کافه ای کنار خانه فرهنگ برگزار میشود) از پارک لوکزامبورگ گذشتم. چون خانه ی من و مقصد، در دو سوی پارک واقع است و عبور از پارک نزدیکترین راه است و البته دلپذیرترین.
پارک لوکزامبورگ در زمستان را دیگرگونه یافتم.
این هم عکس ای اینستاگرامی از پارک

0 نظرات:

Post a Comment