Recent Posts

Sunday, January 20, 2013

نخستین برف زمستانی پاریس ۲۰۱۳

زمستان ۲۰۱۳ و نخستین برف زمستانی که دو روز بارید و برف خوبی بود.
امروز با دوستان به پارک سرتاپا سپیدپوش شده ی لوکزامبورگ رفتیم و قدم زدیم و عکاسی کردم.
البته امروز با موبایل، چند عکسی گرفتم و در اینستگرام گذاشتم. عکس ها را اینجا هم میگذارم.
امروز ساعت ۷ بامداد از پنجره خانه ام عکسی از میدان پانتئون گرفتم و سپس ساعت ۱۰ بامداد چند عکسی از خیابان و خودروی پوشیده از برف ام انداختم.
عکس در ورودی پارک لوکزامبورگ را دیروز گرفته ام که پارک بسته بود و ماموران شهرداری مشغول پارو کردن پارک بودند.

0 نظرات:

Post a Comment