Recent Posts

Saturday, April 20, 2013

برج سن ژاکبرج سن ژاک، باقی مانده ی یک کلیسای قدیمی قرن ۱۳ است که سقف اش ریخته و خراب شده است و همین برج از آن باقی مانده است. این برج در مرکز شهر پاریس قرار دارد و محوطه ی پیرامونی اش پارک شده است. برج مرمت شده و از مرکز شهر دیده می شود.
هفته پیش، هوا بالاخره پس از مدتها آفتابی شد و روز آفتابی بهاری ای بود در پاریس. هنگام غروب، نور خورشید زیبایی روی برج سن ژاک افتاده بود و مرا وسوسه کرد با موبایلم عکسی از آن بگیرم و روی اینستاگرام بگذارم.
دوستی ایتالیایی زیر این عکس در فیس بوک نوشته بود : اگر ماشین های در عکس را حذف کنی، عکس واقعا مثل یک نقاشی قرن ۱۹ شده است. 

م.ش.
بهار ۱۳۹۲
پاریس

0 نظرات:

Post a Comment