Recent Posts

Tuesday, February 2, 2010

Art Design in Pompidou

در مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس ، نمایشگاهی از آثار طراحی لوازم دکوراسیون منزل از طراحان دهه ۷۰ و ۸۰ ، برپاست

دیروز عصر به اتفاق دوستی ایتالیایی ، پس از صرف قهوه در کافه ای روبروی مرکز پمپیدو ، برآن شدیم تا بازدیدی از این نمایشگاه داشته باشیم
طبقات دیجیتال

جاکتابی بسیار زیبا
میز کار برای کودکان


- Posted to iBlog from my iPhone

1 نظرات:

Post a Comment