Recent Posts

Saturday, February 20, 2010

ماه اسفند ، چشمبراه بهار است

در خانه ى ننه سرما را كوفت ،
" براى مذاكره آمده ام"
"بر سر آزادى شكوفه هاى درختان "
- اسفند ، اين را گفت و وارد شد

مهدى شادكار
١ اسفند ١٣٨٨ خورشيدى
نام این ماه از واژه فارسی اسفند یا سپندارمذ، از واژه پهلوی «سپندارمد» و اوستایی «سپَـنتَـه‌آرمَـئیتی»، گرفته شده‌است. و سپندارمذ نیز یکی از امشاسپندان درآیین زرتشتی است.

خیام در رساله‌ای موسوم به نوروزنامه که جزو رسایل منسوب به اوست، دربارهٔ این نام می‌نویسد:«بدان جهت این ماه را اسفندارمذ نامیده‌اند که اسفند به زبان پهلوی به معنی میوه است، یعنی اندر این ماه، شکوفه‌های میوه‌ها و گیاهان به روییدن و آماده شدن برای رُستن آماده شوند .»


- Posted to iBlog from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment