Recent Posts

Thursday, April 15, 2010

راديو درويش با آيفون

فصل بهار به من نمى سازد. مرا تنبل مى كند. شب زنده دار مى كند. و سحرخيزى را از من دريغ ... بهار است ديگر
براى همين است كه در ساعت ٤ بامداد هنوز بيدارم و آيفون به دست ، بلاگ مى نويسم.
اما اين شب هاى دراز مرا ، و بى خوابى هاى مرا ، كتاب و راديو درويش پر مى كند.
البته راديو درويش را روى آيفون مى شنومبا نرم افزار : آل راديو

allRadio

- Posted using BlogPress from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment