Recent Posts

Saturday, May 22, 2010

كپى برابر اصل

دو شب پيش ، فيلم جديد كيارستمى را ديدم. اين فيلم از ١٩ مى ، در سينماهاى پاريس اكران شده است.
مى توان گفت سوژه رابطه عاطفى بين زن و مرد ، براى كيارستمى سوژه اى نو بود. اما زاويه نگاهش ، زاويه اى منحصر به فرد بود.
هميشه در فيلم هاى كيارستمى كه من ديده ام، كليد واژه هايى اساسى وجود دارد.ا
اميد" در شهر زلزله زده، در زندگى و ديگر هيچ".
"معصوميت" در كلوزآپ.
"دوستى" در خانه دوست كجاست.
"زندگى" در طعم گيلاس.
"زن" در فيلم "ده".
"احساسات زنانه" در كپى برابر اصل.

فيلم كپى برابر اصل، مانيفست احساسات زنانه، و مانيفست زنانگى است.ا

برخى سكانس هاى فيلم، در طبيعت توسكان، مرا به ياد "زندگى و ديگر هيچ" و " زير درختان زيتون" انداخت.ا

همچنان كيارستمى ، كادرهاى فيلمش را از درون دوربين عكاسى ميبيند، و به سبك ويژه خود وفادار مانده است.ا


 سینمای ام کا ۲ ، در اُدئون -  بلوار سن ژرمن -  پاریس


- Posted using BlogPress from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment