Recent Posts

Sunday, May 30, 2010

سرزمين روياها Dreamlands

 نمایشگاه سرزمین رویاها در مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو ی پاریس برقرار استاین نمایشگاه در باب تمایل آدمی به ساخت شهرهای رویایی خویش برپا شده است. از نمایشگاه های بین المللی پاریس در سال ۱۸۸۹ ، ساخت برج ایفل و نیز پاویون های نمایشگاه های بین المللی در اروپا و امریکا آغاز می شود.ا

به لاس وگاس می رسد ، و به کتاب "از لاس وگاس بیاموزیم" رابرت ونتوری می پردازد . انگار آن کتاب را تجسم بخشیده باشند با عکس ، فیلم ، نقاشی و انستالاسیون.ا

از مانهاتان ، دیزنی لاند ، دوبی ، پارک رویاها ، ماکت شهرهای جهان در ژاپن ، جزیره های دوبی که به شکل ۵ قاره هستند ، و از همه اینها می گوید.ا

انستالاسیون های آبستره فراوانند ، که در پی بیان مفاهیم خط آسمان ( اسکای لاین ) ، ارتفاع شهرهای جدید ، توسعه شهری جدید هستند.ا
Skyline

اما جای یوتوپیا ( آرمانشهر‌) خالیست . ندیدم کارهای آرمانشهری . غیر از ماکت های آبستره شهر کاندور. اما معماران زیادی از جمله لوکوربوزیه ، کلود پران و بسیاری دیگر ، در باب مفهوم آرمانشهر کار کردند و طرح زدند ، که جایشان خالی بود.ا
به سمت گالری شماره ۱ ، در طبقه آخر ساختمان پمپیدو
ورودی گالری شماره ۱
تنها عکسی که یواشکی از درون نمایشگاه با موبایل گرفتم
ماکت های آبستره برای شهر آرمانی کاندور در دترویت امریکا
این ماکت ها را بچه های معماری مدرسه پاریس مالاکه ، از روی طرح های آبستره کشیده شده ، در محل نمایشگاه می سازند و روی میز قرار می دهند. یک میز ماکت هم نزدیک این انستالاسیون قرار داشت و دختری معمار در حال ساختن ماکتی دیگر بود
کاتالوگ نمایشگاه 
پوستر نمایشگاه


- Posted using BlogPress from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment