Recent Posts

Wednesday, July 7, 2010

تماشاى فوتبال در تروكادرو

در تروکادرو در نزدیکی برج ایفل ، بساط پخش زنده بازیهای جام جهانی به راه است . این مدت فقط بازی انگلیس امریکا را آنجا دیده بودم . تا امروز که به جهت طرفداری شدید اینجانب از اسپانیا و حساسیت بازی ، عزم کردیم با دوستان به آنجا رفته بازی آلمان اسپانیا را در کنار طرفداران آلمانی و اسپانیایی ببینیم.

بسیار شلوغ بود و طرفداران با پرچم های آلمان و اسپانیا ، حضور چشمگیری داشتند

و اسپانیا برد و فینالیست شد
بین دو نیمه


بین دو نیمه


دقیقه ۸۰ بازی / اسپانیا ۱ آلمان صفرپایان بازی - خوشحالی اسپانیایی ها

- Posted using BlogPress from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment