Recent Posts

Tuesday, July 13, 2010

معمارى و تصوير سازى / شهر نقاشى شده

روزى كه اسپانيا با هلند بازى داشت (دو روز پيش) ، همراه دوستان معمار يونانى ، به ديدن نمايشگاهى در سيته معمارى و ميراث فرهنگى فرانسه ، در تروكادرو رفتيم. طورى برنامه ريزى كرديم كه پس از بازديد نمايشگاه ، به ديدن پخش زنده فينال جام جهانى برويم.

نمايشگاه ، به معمارى و تصوير سازى، انيميشن ، كميك استريپ و شهر نقاشى شده مى پرداخت.

- Posted using BlogPress from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment