Recent Posts

Friday, December 23, 2011

ﭘﻨﺠﺮﻩ


اندرون، پر از نوری رقیق و دود پیپی غلیظ و اوای گیتار؛
بیرون، زمستانی تازه از راه رسیده ...
پنجره ی بخار گرفته، شاهد است.

م.ش.
یکم زمستان 1390
ﭘﺎﺭﻳﺲ

0 نظرات:

Post a Comment