Recent Posts

Monday, December 26, 2011

شب یلدا در ﭘﺎﺭﻳﺲدر شب یلدای امسال، در خانه فرهنگ ایران در پاریس مراسمی برگزار کردیم. مراسمی دانشجویی به همت انجمن اسلامی دانشجویان در پاریس.
حافظ خوانی با تنبور بود، اش رشته بود، و کلی اشنایی و گپ دوستانه.
محفل خوبی بود. بیش بادا

پینوشت: اونم عکس تنبورم هستش :)

1 نظرات:

Anonymous said...

تنبورش بیش باد!

Post a Comment