Recent Posts

Saturday, December 31, 2011

Last moments of 2011 near Eiffel


به همراه دوستان عزیزی، واپسین لحظه های سال 2011 را در شانزه ﻟﻴﺰﻩ کمی با ماشین چرخیدیم و از کنار ایفل و تروکادرو هم رد شدیم.
پشت چراغ قرمز کنار ایفل که توقف کردیم، فرصتی شد که با موبایل هایمان عکس هایی از ایفل بگیریم.
الان هم با دوستانی دیگر در نزدیکی ایفل، خیابان کومرس، در حال قدم زدن هستیم، در حالی که هوا خوب است و زمین خیس از باران ساعتی پیش، و تنها بیست دقیقه از سال 2011 باقی.

مهدی شادکار
بلاگینگ با گوگل نکسوس ﺍﺱ

0 نظرات:

Post a Comment