Recent Posts

Sunday, July 11, 2010

مرگ دوچرخه

این واپسین عکس از مرحوم مغفور مفقود ، دوچرخه سابق بنده می باشد
این دوچرخه دیروز عصر به علت کهولت سن و شکستن دنده منده ، از کار افتاد و با زباله دان تاریخ پیوست
لذا ما یک دوچرخه نو بسیار شیک از فروشگاه ورزشی زنجیره ای دکاتلون در پاریس خریده ، جایگزین کردیم و دوچرخه داغون قبلی را در نزدیکی کتابخانه ملی فرانسه رها کردیم ببینیم دزد گشنه می برد یا ماشین زباله شهرداری

- Posted using BlogPress from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment