Recent Posts

Tuesday, October 13, 2009

نقشه مترو پاريس


مترو در پاريس مهمترين وسيله جابجايي عمومي مي باشد. در پاريس ١٤ خط مترو وجود دارد و كه هر خط ، ١٥ تا ٢٠ ايستگاه دارد . بليط فروشي هاي ايستگاه هاي مترو ، نقشه مترو را در قطع كوچك به رايگان در اختيار شهروندان قرار مي دهد، كه شامل نقشه مترو ، ار اي ار ( قطار پاريس و حومه ) و نيز خطوط اتوبوس پاريس مي باشد.
اين نقشه ، به صورت اپليكيشن ، در ايفون نيز قابل استفاده است ، با امكانات جستجو و پيدا كردن
مسير بهينه بين مبدا و مقصد
اين روزها من بيشتر از اتوبوس و دوچرخه براي رفتن به مدرسه معماري بهره گيري مي كنم . اما گاهي هم از ار اي ار استفاده مي كنم. ايستگاه نزديك به مدرسه معماري بنده ، ايستگاه كتابخانه ميتران مي باشد كه هم با خط ١٤ مترو ، و هم با قطار ار اي ار سي قابل دسترسي است
RER C

- Posted to iBlog from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment