Recent Posts

Thursday, October 22, 2009

برج ايفل ١٢٠ ساله شد


در گراميداشت ١٢٠ سالگي ، برج ايفل ، از ٢٢ اكتبر ( امروز ) تا ٣١ دسامبر ، شبها راس ساعت ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ و ٢٣ ، نورافشاني مي شود . امشب نخستين شب نورافشاني برج بود و به اتفاق دوستان ، در تروكادرو حضور بهم رسانده از غول اهني رنگارنگ ، ديدن كرديمبرای تبدیل عکس های ایفون به عکس های با کنتراست بیشتر و دارای قاب ، از این اپلیکیشن بهره بردم

ShakeitPhoto


- Posted to iBlog from my iPhone

1 نظرات:

Post a Comment