Recent Posts

Tuesday, October 20, 2009

سردر دانشگاه سوربن پاريس
يكي از بناهاي همسايگي منزل من در پاريس ، دانشگاه سوربن مي باشد . ساختمان روبروي منزل من ، دانشكده حقوق است كه در ورودي ان از ميدان پانتئون است . اما سردر دانشگاه سوربن ، ميدان سوربن است كه در بلوار سن ميشل قرار دارد و عكس بالا مي باشد .
محوطه اي باز و چهارگوش ، كه پيرامون انرا كافه ها و كتابفروشي ها در بر گرفته اند . ابنمايي هم در ميان ان قرار دارد و يكي دو مجسمه هم موجود مي باشد . اين ميدان را حداقل روزي ٢ بار ( در رفت و امد به منزل ) مي بينم و از كنار ان مي گذرم . جايي كه در مي ١٩٦٨ ، و در جريان اعتراضات دانشجويي ، قلب پاريس بود .
امروز قلب تهران كجاست ؟

- Posted to iBlog from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment